Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Návod k použití zahrazovacích sloupků

     Návod k použití zahrazovacích sloupků

 

 

                                                                                                        Návod ke stažení zde

 

Modely SLTARB632, SLTARB633, SLTARB635, SLTA,SLTAM, SLTA1, SLTA633BRUSH, SLSZ301, SLSZ304, SLSZVR51, SLSZVC51

 

Souhrnné informace o zahrazovacích sloupcích se samonavíjecí textilní páskou a vymezovacích sloupcích pro lano

 

  Základní komponenty (varianty):

1.1 trubka z nerezové oceli leštěné nebo kartáčované s prvky z černé oceli chráněné proti korozi nebo

1.2 trubka z nerezové oceli korozivzdorné, lakovaná práškovou barvou nebo

1.3 trubka z černé chromované oceli chráněné proti korozi, místa svarů kryty foliovou páskou ve stříbrné barvě
1.4 trubka z černé oceli

2. Kryt podstavce z  leštěné nebo kartáčované nerezové oceli
3.1. Podstavec standardní – plastový výlisek s výplní z plastu naplněný betonem, vybaven ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem.
(Nestandardní provedení -  na zakázku:
3.2. Odlitek z litiny, vybaven ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem.
3.3. Podstavec  z černého nebo nerezového plechu, vybavena ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem. )
4. Samonavíjecí mechanismus s páskou, vybaven brzdovým systémem, nebo bez brzdového systému
5. textilní páska výšky 45 - 50 mm, vyrobena z polyesterové příze
6. spojovací materiál: pozinkovaný šroub, podložka

Způsob kompletace
Sloupky dodáváme ve třech částech v rozloženém stavu.

- Trubice se samonavíjecím mechanismem,
- Podstavec (závaží)

- Kryt podstavce

Montáž
Pro montáž si připravte:
- Malý nůž nebo jiný ostrý nástroj pro odstranění ochranné lepící pásky
- Klíč 19 mm (výjimečně klíč 17 mm).
Pro sestavení sloupku je vhodné využít pomoci druhé osoby. Montáž je nejlépe provádět na pracovním stole.

Provedení montáže v krocích
1. Vybalte zboží z kartonu, zamezte poškrábání povrchu ostrými nástroji při rozbalování.

2. Odstraňte výplňový materiál.
3. Odstraňte z výrobku ochranné prvky použité pro transport (pokud je balení obsahuje).
4. Zkompletujte po 1 ks jednotlivé prvky: trubici, základnu a její kryt.
5. Spodní část trubky může mít ostré hrany, opatrně vyšroubujeme montážní šroub a podložku (pokud je balení obsahuje).
6. Nasaďte kryt na základnu a přidržte přitom plastový kroužek na spodním okraji podstavce. Poté protáhněte zespodu otvorem v základně šroub s podložkou přes kryt až nahoru.
7. Přidržujte prstem šroub a našroubujte na něj trubici.

 8. Přidržujte trubici (zabraňte jejímu otáčení vzhledem k základně) klíčem utáhněte montážní šroub tak silně, aby se trubice nemohla otáčet vzhledem k základně, nebyla žádná vůle mezi ní a základnou a nebylo možné vychýlení trubice vzhledem k základně.
9. Smontovaný sloupek odložte na místo, kde nebude překážet při montáží dalšího kusu.

Základní podmínky používání
1.Zahrazovací sloupky jsou určeny pro usměrňování provozu, zamezení vstupu do prostor nebo jejich částí apod.
Vzhledem ke konstrukci a snadné manipulaci umožňují zahrazovací sloupky použití v různých prostorových konfiguracích a tvorbu rychlého a estetického vymezení prostoru.
2.Volně stojící zahrazovací sloupky nejsou vhodné pro usměrňování provozu dopravních prostředků.

3. Zahrazovací sloupky jsou určeny pro použití v místnostech s normální vlhkostí.
4. Základní části sloupků jsou vyrobeny z nerezové oceli (leštěná nebo kartáčovaná), některé díly jsou vyrobeny z černé oceli chráněné proti korozi (šrouby, vruty, podložky, části mechanismu vinutí), proto je jejich odolnost vůči nadměrné vlhkosti omezena.
5. Zahrazovací sloupky by měly být umístěny na rovném povrchu, na plochu odpovídající velikosti vzhledem k průměru podstavce.
6. Neumisťujte zahrazovací sloupky na šikmé plochy, rampy, příjezdové cesty, schody, atd.
7. Po vysunutí z mechanismu a upevnění jejího konce na hlavici sousedního sloupku nebo v protikusu na stěně má být páska ve směru rovnoběžném s podlahou.

8. Pásku je nutné vysouvat kolmo na boční plochu drážky s otvorem v hlavici pásky konstantní rychlostí, bez škubání.
9.Pásku je nutno upínat k dalšímu sloupku nebo do protikusu pod úhlem 90 stupňů.
V opačném případě může dojít k převrácení zahrazovacího sloupku a jeho poškození nebo poškození samonavíjecího mechanizmu.
10. Některé koncovky samonavíjecího pásu jsou vybaveny pojistkou pro zamezení náhodného odpojení z drážky mechanismu. Před odpojením pásky proto musíte nejprve uvolnit pojistku.
11. Po odpojení pásky je třeba ji zasunovat zpět do sloupku konstantní rychlostí, koncovku přidržet rukou a přibližovat se ke sloupku, do kterého se páska navíjí.
Některé mechanismy jsou vybaveny brzdou, která sama zbrzdí rychlost zpětného navíjení.

12. Náhlé puštění koncovky pásky v okamžiku, kdy ta se navíjí zpět na hlavici, může být mít za následek poškození samonavíjecího mechanizmu zahrazovacího sloupku, těla sloupku, nebo může být příčinou zranění.
13. V žádném případě nedoporučujeme:

- našlapovat na základnu a vychylovat sloupek ze svislé polohy

- škubat při vytahování navíjecím pásem

- vytahovat pás na větší vzdálenost, než je pro sloupek uvedeno

- věšet na pásce jakékoli předměty

- šlapat na kryty sloupků

 

Skladování a přeprava
14. Zahrazovací sloupky by měly být skladovány ve svislé poloze, nebo se speciálních kontejnerech určených pro skladování.
15. Úložné prostory musí mít odpovídající velikost a výšku.
16. Je nepřijatelné skladovat zahrazovací sloupky ve vodorovné poloze nebo v několika vrstvách na sobě, např. trubice na trubicích, podstavce na podstavcích apod.
17. Pokud potřebujete přepravit sloupky na dlouhé vzdálenosti, je nutné používat vhodné transportní vozíky umožňující přepravovat sloupky v jedné vrstvě, umístěné vedle sebe.
18. Při rozestavování v prostoru vyžadují sloupky šetrné zacházení, aby nedošlo k poškrábání nerezových povrchů nebo prasknutí betonové vložky v základně následkem házení nebo převrácení.
19. K čištění používejte měkký suchý hadřík nebo vlhké utěrky a malé množství jemného saponátu a teplé vody, který je určen výhradně pro

 konzervaci sloupků.
20. Při čištění výrobků z nerezavějící oceli nepoužívejte přípravky obsahující chlor, sůl, kyselinu a bělidlo, nepoužívejte abrazivní prášky nebo čisticí prostředky, žíraviny, jako jsou čistící prostředky na stříbro nebo jiné čističe.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, můžete  způsobit trvalé poškození zahrazovacího sloupku.

21. Chraňte sloupky před silným znečištěním.
22. Znečištěné pásky nahraďte novými.

 

Záruční podmínky
1. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje na základě faktury.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku, ke kterým mohlo dojít ve fázi dokončení výrobku nebo při výrobě.
3. V případě, že byl výrobek opravován v době záruky, prodlužuje se záruční doba o dobu trvání opravy výrobku.

4. Reklamace v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem; a musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci.
Kupující je zodpovědný za doložení skutečnosti, že záruční doba ještě neskončila.
5. Lhůta na vyřízení reklamace činí 21 pracovních dnů ode dne obdržení úplné žádosti.
6. V případě nesplnění podmínek reklamace uvedených v bodě 4. se lhůta pro vyřízení reklamace prodlouží a bude se počítat znovu ode dne splnění těchto podmínek.
7. Pokud budou uznány nároky kupujícího na opravu nebo výměnu vadných prvků nebo celého výrobku, bude toto provedeno na základě ujednání mezi stranami s určením nákladů, způsobu a data opravy nebo výměny výrobku.
8. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly z jiných důvodů než při výrobě, používáním v rozporu s návodem k obsluze, používáním výrobku pro jiné účely, než k jakému je určen, zejména kvůli nesprávné ruční manipulaci, údržbě nebo skladování.
9. Záruka se nevztahuje na poškození mechanické a další vyplývající z náhodných událostí, jako jsou záplavy, požár, úmyslné poškození, vandalismus, krádeže, atd. (včetně krádeže, mechanickému poškození nebo zničení jednotlivých prvků výrobku).
10. Záruka se nevztahuje na výměnu textilní pásek v případě jejich znečištění nebo mechanického poškození (přerušení, prořezání, protržení).

Dodavatel:

 

 

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 IČ:   27770494

DIČ:  CZ27770494

 

Mail:info@soryx.cz

www.soryx.cz

 

Vitríny SORYX

Návod k obsluze a montáži vitrín

 

Souhrnné informace o prosklených vitrínách z kaleného nebo standardního skla

 a eloxovaných profilů

Návod ke stažení zde

 

  1. 1.    Obecný popis konstrukce a kompletace vitrín

Základní konstrukční prvky:

-          Profily z eloxovaného hliníku

-          Plastové hlavice pro spojování profilů (pokud jsou součástí vitríny)

-          Podložky pod police z černé oceli se šroubem a maticí

-          Laminátová deska

-          Nábytkový zámek, panty

-          Plastové těsnění pro osazení skla v profilech

-          Ocelové poniklované panty pro sklopná dvířka s plíškem nebo destičkou z plastu pro ochranu skleněných dílů

-          Standardní nebo kalené sklo tloušťky 4mm (stěny) nebo 6mm (police, dveře)

-          Zámky do skleněných dveří s klíčem

-          Dekorační korek tloušťky 4mm (pokud je součástí vitríny)

-          Systém bodového nízkonapěťového osvětlení (12V), halogenového (s max. výkonem 35 W) nebo osvětlení typu LED (s max. výkonem 4W). (pokud jsou součástí vitríny)

-          Prvky a příslušenství pro osvětlení jsou vybaveny odpovídajícími certifikáty a splňují normy bezpečného používání. Tyto doklady jsou ke stažení na webových stránkách výrobců nebo distributorů jednotlivých prvků světelné instalace.

  1. 2.    Způsob kompletace

-          Vitríny jsou dodávány smontované, s touto výjimkou: Pohyblivé prvky – police a dvířka (také zámky pro skleněné dveře) jsou z důvodu ochrany při dopravě baleny zvlášť v kartonových obalech nebo ve fóliích.

-           pro transport jsou vitríny zabezpečeny kartonem, bublinkovou či strečovou fólií. Doprava je možná buď vlastní dopravou dodavatele, nebo kurýrní službou.

-          Cena dopravy a montáže je určována před uzavřením objednávky (v případě dodání vitríny vlastní dopravou dodavatele je možná na objednávku kompletace na místě určení – montáž a regulace skleněných dveří, zámků a polic)

-          Je možný osobní odběr v sídle firmy: Husova 819, 73301 Karviná. Kompletace vitríny a její příprava pro transport je analogická, jako v případě vlastní dopravy dodavatelem nebo kurýrem. V tomto případě přebírá odběratel na sebe zodpovědnost za stav přepravované vitríny ve chvíli jejího odběru v sídle dodavatele. Na případné poškození vitríny během dopravy se nevztahuje záruka a nemůže tak být uznána reklamace. Odběratel montuje pohyblivé prvky vitríny vlastními silami.

 

  1. 3.    Návod na montáž

-          Montážní práce s upevněním pohyblivých prvků vitríny provádějte v prostorách s vodorovnou podlahou a vždy s pomocí druhé osoby. Dbejte opatrností při vybalování, přenášení a montáži skleněných dílů. Skla v žádném případě nestavějte přímo na podlahu, ani je neopírejte o stěnu, zamezte nárazům. Poškozené sklo se rozpadne na drobné částečky (fragmenty).

3.1.                 Transport na paletě – paletu spolu s vitrínou postavte na rovné vodorovné podloží, odstraňte bezpečnostní prvky (pásky upevňující vitrínu k paletě).

3.2.                 Sundejte z palety a postavte na bezpečné místo pohyblivé prvky vitríny (balíčky s dveřmi, policemi a zámky).

3.3.                 Sundejte z palety vitrínu a postavte na rovnou plochu.

3.4.                 Sundejte balící materiál (fólii, karton a polystyrén) a dbejte přitom, abyste nepoškrábali sklo nebo hliníkové profily.

3.5.                 Odstraňte balení pohyblivých prvků (fólie, kartony)

3.6.                 Odstraňte zabezpečení pantů – fólii nebo lepicí pásku.

3.7.                 V obou pantech pro jedno křídlo uvolněte šrouby tak, aby vevnitř pantu zůstal dostatečný prostor k vložení skla (cca 7mm), vložte do dolního pantu ochranný plíšek a posuňte jej směrem dovnitř vitríny.

 Za pomocí druhé osoby, která celou dobu drží dveřní křídlo, vsuňte sklo mezi panty (dolní i horní) taky, aby byla hrana křídla ze strany bočních hliníkových profilů ve stejné výši jako hrana závěsu. Celou dobu držte sklo a přidržujte plíšek zabezpečující sklo, a došroubujte šrouby k plíšku přiměřenou silou, aby se spodní část dveří nedala lehce vysunout z pantu, ale aby současně nedošlo přílišným utažením k poškození skla.

 Vsuňte mezi sklo a šrouby plíšek v horním pantu a přitom uvolňujte nebo utahujte dle potřeby šrouby. Celou dobu přidržujte dvířka spolu s plíškem v horním pantu a mírně přitáhněte šrouby, analogicky tak jako u dolního pantu musí být horní hrana skla umístěna ve stejné výši, jako horní hrana závěsu. Nyní přitáhněte šrouby s takovou silou, aby se nedalo sklo vysunout z horního závěsu.

 POZOR!!! Před dovřením dvířek zkontrolujte, zda hrany dvířek nenarazí do desky nebo do hliníkových profilů. Nyní seřiďte sklon mezi sklem a profily tak, že minimálně vsunete nebo vysunete dolní nebo horní roh dvířek.

 Jestli má vitrína dvoukřídlé dveře, pak analogicky postupujte u druhého křídla.

 Po dokončení montáže dvířek a regulace středové mezery mezi nimi je možno namontovat zámek.

 V profilu nebo MDF desce je již připravena drážka pro západku zámku. Zámek je také vybaven šrouby a má podobnou konstrukci jako panty. Montuje se na spodní hranu dveří v takovém místě, aby se západka volně vysunovala a vsunovala do drážky. Nyní můžeme přitáhnout šrouby a dokončit seřízení dveří vyrovnáním velikosti mezer po celém obvodu dvířek a také mezi křídly. Po seřízení dvířek pevně přitáhněte šrouby takovou silou, aby nebylo možné vyndat skla ze závěsu a přetáhnout zámek podél skla, opět opatrně, aby současně nedošlo přílišným utažením k poškození skla.

.

 Při přitahování všech pantů a šroubů postupujte s citem. Příliš silné dotažení šroubů může mít za následek poškození skla.

3.8.                 Podpěrné kolíky polic jsou osazené v odpovídající výšce v bočních profilech vitríny. Police vkládejte do vitríny při úplně otevřených dveřích. Mírně police skloňte a opatrně je vložte na opěrné kolíky, dbejte na to, aby se nárazem do hliníkových profilů nepoškodily rožky polic.

3.9.                 Kompletní vitrínu postavte na místo určení a zkontrolujte, zda stojí rovně. Ještě jednou zkontrolujte stabilitu upevnění dvířek v pantech a opěrných kolíků.

 

  1. Základy užívání a konzervace

-          Vitríny jsou určeny do interiéru, pro použití v místnostech s normální vlhkostí.

-           Vitríny by měly být umístěny na rovném povrchu, na plochu odpovídající velikosti vzhledem k základně.

-          Pravidelně, nejlépe jednou měsíčně kontrolujte stabilitu upevnění dvířek a podpěr, a také vždy po čistění nebo přemístění polic na jiné místo. V případě potřeby dotáhněte upevňovací šrouby a panty seřiďte.

-          Chraňte vitrínu před silným znečištěním

-          Při čištění používejte jemné mýdlové roztoky a prostředky na mytí skla.

            Dbejte pokynu na jejich obalech.

-          Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili povrch nábytkových desek či profilů.

            Po každém čištění a také po každém přesunutí vitríny na jiné místo zkontrolujte upevnění pantů a     případně proveďte seřízení.           

-          Police ve vitrínách mají omezenou nosnost, proto je nepřetěžujte.

-          Dbejte opatrnosti při vkládání materiálů a exponátů do vitríny, jakýkoliv náraz do police či stěny může způsobit poškození prvků vitríny nebo exponátu.

ZÁRUČNÍ LIST

 

-          Záruční podmínky
1. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje na základě faktury.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku, ke kterým mohlo dojít ve fázi dokončení výrobku nebo při výrobě.
3. V případě, že byl výrobek opravován v době záruky, prodlužuje se záruční doba o dobu trvání opravy výrobku.

-          4. Reklamace v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem; a musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci.
Kupující je zodpovědný za doložení skutečnosti, že záruční doba ještě neskončila.
5. V případě nesplnění podmínek reklamace uvedených v bodě 4. se lhůta pro vyřízení reklamace prodlouží a bude se počítat znovu ode dne splnění těchto podmínek.
6. Pokud budou uznány nároky kupujícího na opravu nebo výměnu vadných prvků nebo celého výrobku, bude toto provedeno na základě ujednání mezi stranami s určením nákladů, způsobu a data opravy nebo výměny výrobku.
8. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly z jiných důvodů než při výrobě, používáním v rozporu s návodem k obsluze, používáním výrobku pro jiné účely, než k jakému je určen, zejména kvůli nesprávné ruční manipulaci, údržbě nebo skladování.
9. Záruka se nevztahuje na poškození mechanické a další vyplývající z náhodných událostí, jako jsou záplavy, požár, úmyslné poškození, vandalismus, krádeže, atd. (včetně krádeže, mechanickému poškození nebo zničení jednotlivých prvků výrobku).

Dodavatel:

 

 

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 IČ:      27770494

DIČ:    CZ27770494

 

Mail:info@soryx.cz

www.soryx.cz